Dafana

Dafana er en forkortelse af: Danske Familie Navne.
Konceptet omfatter 3 danske familienavne:
# Nielsen.dk
# Olsen.dk
# Rosentoft.dk